Oudercommissie | Kinderopvang 't Eerste Stapje - kleinschalig kinderdagverblijf (KDV) met verticale groepen en buitenschoolse opvang (BSO) in Biezenmortel, aan de N65 tussen Den Bosch en Tilburg

 

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een voorzitter en overige leden. In de garderobe hangt het informatiebord van de Oudercommissie. Daarop is te zien wie de Oudercommissie vertegenwoordigt.

Wat is het doel van de oudercommissie?

  • De belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigen.
  • Invloed uitoefenen op het beleid van het kinderdagverblijf.
  • De communicatie bevorderen tussen ouders en de leidsters en tussen de ouders onderling.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de ouderraad?

De oudercommissie denkt concreet mee over verschillende zaken.Het (pedagogisch) beleid, de hygiëne, de veiligheid van de kinderen en de sfeer binnen het kinderdagverblijf zijn enkele voorbeelden.

Ook is het mogelijk dat de oudercommissie ondersteunt bij verschillende activiteiten en mogelijk zelf extra activiteiten organiseert zoals bijvoorbeeld een thema avond.

Contact

Natuurlijk bepaalt de oudercommissie niet alleen. Meningen van andere ouders zijn erg belangrijk. Zijn er vragen, opmerkingen of suggesties, neem dan contact met ons op. Ook is het mogelijk ons persoonlijk aan te spreken op het kinderdagverblijf of ons te mailen. Het recente mailadres van de voorzitter van OC hangt op het infobord in de centrale hal en staat ook in de nieuwsbrief vermeld.