Visie

Kinderdagverblijf en Buiten Schoolse Opvang 't Eerste Stapje

Visie van het kinderdagverblijf
De leidsters van het kinderdagverblijf vinden dat kinderopvang een verlengstuk van de thuissituatie moet zijn, met extra mogelijkheden, zoals spelen met andere kinderen.
Voornaamste hierbij is dat de kinderen veiligheid en geborgenheid geboden wordt. Dit wordt bereikt door op een ontspannen en ongedwongen manier met de kinderen om te gaan en de kinderen te leren ook zo met elkaar om te gaan, alles in een gemoedelijke sfeer.

Op de groep zijn vaste leidsters aanwezig, zodat er een goede vertrouwen- hechtheidrelatie met de kinderen opgebouwd kan worden.
Het bieden van een duidelijke structuur is belangrijk. Zo weten de kinderen wat ze kunnen verwachten op de dagen dat ze op het kinderdagverblijf zijn. Dit wordt gerealiseerd door regelmatig vaste activiteiten terug te laten keren.

Ieder kind heeft zijn eigen identiteit en mogelijkheden, waar de leidsters hun benaderingswijze op aanpassen. Om dit goed te laten verlopen, wordt veel belang gehecht aan een goede afstemming tussen ouders en het team van het kinderdagverblijf. De breng- en haalgesprekken van iedere dag zijn hiervoor een groot belang. Indien de ouder behoefte heeft aan het verkrijgen van meer informatie over haar/ zijn kind, kan vanzelfsprekend een afspraak gemaakt worden met de desbetreffende leidster.

 

Designed by: RvE